SKILLING THE DIGITAL EMPLOYEE - digitaalisen työntekijän koulutusohjelma

Digitaalisen työntekijän koulutusohjelma on organisaatioiden työntekijöille suunnattu MOOC-kurssi, jonka tavoitteena on auttaa heitä hyödyntämään tehokkaammin digitaalista- ja etätyöskentelyä. Se koostuu neljästä eri moduulista:

  • 1 - Itsensä johtaminen
  • 2 - Viestintä
  • 3 - Tiimityöskentely
  • 4 - Muutoksenhallinta

Tältä sivulta voit ladata moduulien sisältöpaketit jotka sisältävät kaikki tarvittavat materiaalit, ml. skriptit ja harjoitukset, tämän kurssin toteuttamiserksi MOOC-yhteensopivina videoluentoina.

Olemme tuottaneet esimerkkinä suomenkielisen moduulin yksi DW - verkko-oppimisympäristöön. Moduulin eri osien tuotannossa on hyödynnetty eri tasoisia teknisiä välineitä niiden erojen havainnollistamiseksi. Osa yksi sisältää lisäksi esitykseen synkronoidun kalvoesityksen.

Skilling the Digital Employee on Digital Workplace - projektin tuotos numero 4.

O4: Skilling the digital employee