ΠΗΓΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις πηγές και γενικότερα το επιμορφωτικό υλικό που αξιοποιήθηκε κατά τις διαζώσης συναντήσεις επιμόρφωσης τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών. Το υλικό αυτό δοκιμάστηκε κατά την πρώτη επιμορφωτική δράση για την Ψηφιακή Εργασία που διεξήχθει στο Campobasso της Ιταλίας την άνοιξη του 2017. 

Συνολικά 22 εργαζόμενοι και εργοδότες από διαφορετικές χώρες συμμετείχαν στην Επιμορφωτική Εβδομάδα στο Campobasso της Ιταλίας.

H Annamaria Caccione και η Αδαμαντία Σπανακά, ως επιμορφώτριες, διεξήγαγαν αυτή τη μαθησιακή διεργασία με έναν ομαδοσυνεργατικό τρόπο. Ενθάρρυναν τους εκπαιδευόμενους να συνδέσουν τις προηγούμενες εμπειρίες τους με τις τρέχουσες γνώσεις και δράσεις επιτυγχάνοντας τους μαθησιακούς τους στόχους.

 Μέσα από συνεντεύξεις με ειδικούς και ομαδικές δραστηριότητες όπως το παιχνίδι ρόλων, οι μελέτες περίπτωσης, τα debates, και της τεχνικής του world-cafe, οι εκπαιδευόμενοι μετέτραψαν τις θεωρητικές έννοιες του MOOC σε δράσεις.

 

Training Materials for Employees

Module 4: CHANGE MANAGEMENT & CREATIVE THINKING

Download ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Training Materials for Employers

1 - Definitions for a successful Digital Workplace strategy

Download ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Collaboration and Communications Skills in Digital Workplace

Download ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Culture and Innovation in Digital Workplace

Download ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ